Het bestuur van Stichting "De Oude Pottenbakkerij


Van links naar rechts: Tonnie Thijssen,
Geert Jacobs, Diny Jacobs,
Theo Holthuysen en .

Jeroen Liebrand: Voorzitter

Externe contacten

Theo Holthuysen: Vice Voorzitter

(Externe contacten) aansturen klussenploeg en tuinman

Tonnie Thijssen Secretaris

Notulen, contacten pers en media, inkoop, afspraken en contacten bezoekersgroepen

Koen Post Penningmeester

Boekhouding,

Diny Jacobs Lid

Organisatie vrijwillegers, maken bezettingschema`s openstellingen en ontvangst

Geert Jacobs Lid

Begeleiding evenementen