ANBI Stichting De Oude Pottenbakkerij

  Onze Stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom willen we graag "transparant" zijn naar onze begunstigers, ondersteunende bedrijven en de overheid.

  De statutaire naam is: Stichting de oude Pottenbakkerij

  Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Limburg: 12068102

  Fiscaal nummer is: 818459426

  Bestuurssamenstelling: dhr. J. Liebrand uit Ottersum (voorzitter), dhr. A.J.M. Thijssen uit Milsbeek (secretaris),
  dhr. K.A.J.M. Post (penningmeester), dhr T. Holthuysen (vice voorzitter) , mevr. H.P.T. Jacobs uit Milsbeek (organisatie vrijwilligers) en dhr. G.M. Jacobs uit Milsbeek (lid).

  Het bestuur en de medewerkers van de stichting werken allemaal op vrijwillige basis, alle donaties worden aangewend t.b.v.
  de doelen van de stichting. (restaureren en in stand houden complex, realiseren en exploiteren museum, bevorderen van de keramische kunst)

  Financiële gegevens per jaar:

   Boekjaar 2012

   Boekjaar 2013

   Boekjaar 2014

   Boekjaar 2015

   Boekjaar 2016

   Boekjaar 2017

   Boekjaar 2018